Organizatorem kampanii społecznej „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj” jest Fundacja Dbam o Mój Zasięg. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. Od lat zajmujemy się takimi zagadnieniami jak higiena cyfrowa, fonoholizm i e-uzależnienia zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych. 

Podstawą podejmowanych przez nas działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują. Wszystkie nasze działania opieramy o profesjonalnie realizowane na szeroką skalę badania, jak „Młodzi Cyfrowi”, „Granie na Ekranie” które dostarczają nam danych do prawidłowej diagnozy problemu i profilaktyki. 

Realizując naszą misję prowadzimy działalność szkoleniową, badawczą i edukacyjną. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji i firm prywatnych na terenie całej Polski. Realizujemy także projekty specjalne oraz kampanie społeczne, a także usługi konsultingowe w zakresie uzależnień od internetu oraz wykorzystywania nowych technologii w edukacji.  Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, ponieważ uzależnienie od smartfona i internetu oraz problemy z adaptacją w świecie nowych technologii dotyczyć mogą każdego, bez względu na wiek. 

Dowiedz się o nas więcej i dołącz do naszych projektów: www.dbamomojzasieg.com